Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Права шестоъгълна призма има околен ръб 3 дм. Сборът от всички околни ръбове е:

  2. Правилна триъгълна пирамида има периметър на основата 18см и лице на една околна стена 21см2. Апотемата на пирамидата в сантиметри е:

  3. Основата на пирамида е успоредник със страна а=12см и височина hа=80мм. Ако височината на пирамидата е 75% от ha,обемът и в кубични сантиметри е:

  4. Правилна четириъгална призма има основен ръб 5см и околен ръб 10 см. Повърхнината на призмата в квадратни сантиметри е:

  5. Основата на права призма е правоъгален триъгалник с катети 5 см и 8 см,а височината на призмата е 10 см. Обемът и в кубически сантиметри е:

  6. Основният и околният ръб на правилна четириъгална призма са в отношение 3:7. Сборът от всичките и ръбове е 208 см. Околният ръб на призмата в сантиметри е:

  7. Броят на върховете на една пирамида е 8. Броят на ръбовете на тази пирамида е:

  8. Околната стена на правилна триъгълна призма е квадрат с лице 64 см2. Намерете сбора на всички ръбове на призмата в сантиметри:

  9. Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб 16 см и околна повърхнина 320 см2. Височината и апотемата на пирамидата са в отношение 3:5. Обемът в кубически сантиметри е:

  10. Пирамида има височина 9 см, околна повърхнина S=52см2 и повърхнина S1=84см2. Намерете обема на на пирамидата в кубичеси сантиметри.

Тест по математика за 6-ти клас на тема: Ръбести тела

Това е тест включващ темата ръбести тела и пропорции.Този тест е идеялен за подготовка на изходно ниво. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 16:59:33
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita