Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Незавършеното производство в предприятието е елемент на:

  2. Дълготрайните активи магат да се класифицират, както следва

  3. Капиталите в предприятието биват:

  4. Елементите на собствения капитал са:

  5. Правните взаимоотношения от стопански характер, проявяващи се като условни вземания и задължения, се отчитат:

  6. Установените при инвертаризация излишъци се отчитат като:

  7. Счетоводните документи са:

  8. Себестойността е:

  9. Елементите на счетоводната сметка са:

  10. Оборотна ведомост е проявление на способа:

Тест по счетоводството

Теста е съставен за студенти от 1 курс по счетоводство и контрол, бизнес администрация и публични финанси. По учебника на Снежана Башева. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 16:57:33
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita