Тест по български език за 5-ти клас на тема: имена и местоимения

Тематичен тест по български език за 5 клас върху материала за имена и местоимения. Въпросите са с един верен отговор

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 16:48:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се нарича тази част на речта, която служи за заместване на друга част на речта?

  2. В кое изречение местоимението е в дателен падеж?

  3. В кое изречение е допусната грешка?

  4. В кой ред НЯМА грешка при употребата на бройната множествена форма?

  5. В кой ред съществителните са членувани правилно?

  6. Коя граматическа категория НЕ се отнася за съществителното име?

  7. Кое от следните съществителни имена има форма и за единствено число?

  8. Кое сложно съществително име е образувано без наставка?

  9. В кой ред всички прилагателни са относителни?

  10. Кое прилагателно име е написано ГРЕШНО?