Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съдържанието на географската карта се разкрива чрез:
  2. Кой от посочените процеси се отнася за атмосферата?
  3. В коя от посочените природни зони вечнозелените етажирани гори са се формирали в условията на високи температури и обилни валежи през цялата година, гъста речна мрежа и латеритни почви?
  4. Кой от посочените природни ресурси е енергиен?
  5. Демографският проблем в повечето страни от Азия и Африка е резултат от високите стойности на:
  6. Коя графика илюстрира посоката на развитие на урбанизацията в света?
  7. По форма на вътрешно устройство страните се поделят на:
  8. Коя от посочените международни организации е военнополитическа?
  9. Кой от факторите за развитие на съвременното световно стопанство има пряка връзка с концепцията за устойчиво развитие?
  10. Коя от посочените двойки страни е най-голям производител на памучни тъкани в света?

Държавен зрелостен изпит по география и икономика

Тестът има за цел да провери знанията Ви по география и икономика на ниво матура. Включен е само компонент Б, съдържащ затворени въпроси. Само един от посочените отговори е верен.

Информация и рейтинг

Дата: 2014-12-05 13:26:26
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

P_STEFANOVA