Тест - по български език

Примерен тест за 7 клас - по български език

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана:
 2. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана:
 3. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана:
 4. Коя от думите е глагол:
 5. Коя от думите означава признак на действие:
 6. В кой ред има думи, сродни на “питам”:
 7. Коя е пропуснатата местоименна форма в изреченията: (7 - 8 въпрос):

  Той е човек, на ........... можеш да се довериш
 8. Селяните поздравиха дядо Петко, ...... отиваше в Цариград.
 9. На какво се дължи различното значение на двете изречения:
  Не бързай, а помисли внимателно!
  Няма да бързам, а ще помисля внимателно.
 10. С коя дума НЕ МОЖЕ да се продължи синонимният ред “настървен, озверен,разярен” :