Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените дялове не се отнася за физическата география?
  2. За коя геосфера се отнася следния текст: „Включва земната кора и най-горната част на земната мантия – до астеносферата”?
  3. Разкъсване на земните пластове се наблюдават при:
  4. Коя от скалите се отнася към ефузивните скали?
  5. Период от коя ера е кватернерът?
  6. Най-големият отрицателен ефект от изсичането на горите е:
  7. Математически способи за изобразяване повърхност, така че да има съответствие между действителната и изобразената форма се наричат:
  8. Къде взаимодействието между геосферите е най-активно:
  9. Континенталният тип земна кора е изградена от:
  10. Какъв вид природни ресурси са въглищата:

Олимпиада по география и икономика – 9 клас

Олимпиада по география и икономика – общински кръг 9 клас. Представен Ви е тест от задачи, които са от областта на географията.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-12 15:40:14
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas