Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За стопанския живот на Германия през втората половина на 30-те години на ХХ в. е характерно: /посочете грешния отговор/
  2. Фактор, който дава силен тласък на трансформациите в английското селско стопанство през ХVІ – ХVІІ в. е:
  3. Най-съществените процеси, които протичат в прединдустриалната епоха са: /посочете грешния отговор/
  4. С революцията Мейдзи / 1868 г./ в Япония са извършени редица мероприятия важни за стопанския живот:
  5. Каква е характерната особеност при създаването на монополни обединения в Япония в кр. на ХІХ и началото на ХХ в.
  6. Кои са причините за промишленото изоставане на Франция в кр. на ХІХ и началото на ХХ в.?
  7. За коя страна се отнася прозвището “лихварят на Европа и света”?
  8. Една от определящите тенденции в развитието на световната икономика в кр. на ХІХ и началото на ХХ в. е:
  9. Периодът ХVІ –ХVІІІ в. за страните от Западна Европа се характеризира като:
  10. Какво е значението на манифактурното производство, разпространено в Европа ?

Тест по стопанска история част 2

Тест по стопанска история при доц. Л. Велева в УНСС. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-12 12:47:04
Предмет: История
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas