Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои от изброените твърдения не са верни за недиференцирания маркетинг?
  2. Подсистема на МИС, осигуряваща ежедневна информация относно свързаните с бизнеса промени в маркетинговото обкръжение, е:
  3. Позиционирането на макарони „Danoli” чрез рекламното лице София Лорен, която предпочита тази марка е:
  4. Състоянието на неудовлетворение (съмнение) у потребителя при оценка на съотношението „очаквани – получени ползи от продукта” се нарича:
  5. Кой начислява акциза като елемент в продажната си цена:
  6. Като категория на маркетинга мотивът е:
  7. На кое равнище от структурата на стоката съответства рекламното послание: „Предлагаме Ви топли и модни зимни обувки с отлично качество и два месеца гаранция”:
  8. Продажбата на автомобилите „Mercedes” в автомобилните къщи на „Daimler Benz” в големите градове на Европа е:
  9. Едно от посочените по-долу условия не е типично за сделката като маркетингова категория:
  10. Коя от концепциите в маркетинга се съдържа в следния текст: „В магазините на турговска верига „Деликатес” ще Ви отрупат с дребни безплатни подаръци, ще Ви направят ценови отстъпки и ще Ви предложат поредица от акционни стоки, защото ръководството следва девиза: Продажба на всяка цена!”:

Тест по маркетинг

Изпитен тест за зимния семестър. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-12 00:23:48
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas