Примерен зрелостен изпит по география и икономика

Този вариант на матурата по География и икономика съдържа новите задачи за завършващите 12 клас. Той предлага начини за усвояване на тактиката за решаване на въпроси от географски аспект. Това е частта с избираеми отговори, един от които е верен.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-11 22:17:16
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изменението на температурата във височина на всеки 100 м се нарича:
  2. Коя природна зона се отличава със следните особености: сух и горещ климат, пясъчни и каменисти пространства, оскъдна растителност?
  3. В коя двойка „страна – природен ресурс” има несъответствие?
  4. Кой от посочените демографски процеси се изразява в промили?
  5. На територията на коя държава е разположен мегалополисът Сан-Сан?
  6. В кой град се намира седалището на Европейския парламент?
  7. Кой стопански отрасъл НЕ се отнася към вторичния сектор?
  8. Коя религия е възникнала през VII век на полуостров Арабия и днес е широко разпространена в Северна Африка и Югозападна Азия?
  9. Коя от посочените особености НЕ се отнася за химическата промишленост?
  10. Кой географски регион в света е специализиран в отглеждането на чай, памук и на ориз и в добива на естествен каучук?