Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя е най-източната географска област в България?
  2. Какво представлява природното образувание залив?
  3. С какъв цвят се изобразяват планините на географската картата?
  4. Коя е най-пълноводната река в южна България?
  5. От името на коя наша планина произлиза името на Балканския полуостров?
  6. Какво се отглежда в Добруджа?
  7. Какво е забранено в защитените територии?
  8. Какъв е резултатът от минната дейност на хората?
  9. Коя трудова дейност застрашава природата в равнините?
  10. Как са наричали в миналото държава с много голяма територия, в която живеели хора от различни народи?

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА IV КЛАС

Премерен тест за матура по Човекът и обществото. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-11 22:04:54
Предмет: Човекът и обществото
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas