Примерен зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия”

Това е вариантът на теста, който се падна и е решаван от зрелостниците на матурата по желание по цикъл Философия. Включени са само въпросите със затворен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-11 21:48:58
Предмет: Философия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се нарича склонността на човека да се поддава на групов натиск?
  2. Кой учен е известен като „баща на психологията”?
  3. Кога възниква експерименталната психология?
  4. Умението за съпреживяване е:
  5. Кое от изброените понятия НЕ характеризира понятието „жизнен хоризонт“?
  6. Цялостната ориентация на личността „навътре“ към своя личен свят и преживявания се нарича:
  7. Коя от изброените логически операции представлява изключване на признаци от съдържанието на понятието, при което обемът му се увеличава?
  8. При кое от долуизброените условия ще е НЕИСТИННО съждението “Миналото лято Иван е бил на море или на планина”?
  9. Кой от основните логически закони изисква една мисъл или понятие да не се променят в хода на цялото разсъждение?
  10. Ако съждението „Всички плодове са сладки” е истинно, то съждението „Някои плодове не са сладки” е: