Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Ако една географска карта е едромащабна, то нейният мащаб ще бъде:
 2. Определете географските координати на точката А от картата:
  география тест
 3. Северна Америка, Европа и Азия са се образували преди 65 милиона години от разпадането на:
 4. На картосхемата с цифра 1 е означен:
  география тест
 5. Къде се намират най-големите находища на нефт в Африка?
 6. Кое океанско течение оказва влияние при формирането на климата по северозападното крайбрежие на Африка?
 7. За коя река в Африка се отнася описанието: „Най-дългата река в континента, която се влива в Индийски океан. По нейното течение е разположен величественият водопад Виктория”?
 8. Кои от посочените народи в Африка се отнасят към негроидната раса?
 9. Кое е вярното твърдение за политическата карта на Африка?
 10. Кои страни са разположени в Централна Африка?

ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА за 6 клас

Тестът по география за 6-ти клас, за оценка способността за определяне на координати и работа с карта. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-11 16:43:50
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas