Тест за проверка на знанията по български език - I

Тест за проверка на знанията по български език - 7. клас

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. С какво трябва да се замени подчертаният израз, за да не се промени смисълът ( 1 - 2 въпрос) :
  Над долината се бе спуснала мъгла, която покриваше всичко.
 2. Преди влизането си в басейна всеки минава под душа.
 3. В кой ред думите са синоними:
 4. Коя двойка думи са антоними:
 5. Какво е значението на устойчивото словосъчетание (5 - 6 въпрос ) :
  “ на един хвърлей място “
 6. ” Лежа по гръб“
 7. С кой израз може да бъде запълнено многоточието в изречението “ Аз си знам, че съм…....... и все на мен се случват нещастията.” :
 8. В кой ред има фразеологични съчетания с едно и също речниково значение:
 9. Кой от изразите има значение “ не бъди неотстъпчив“:
 10. В кое изречение е допусната грешка при членуването ( 10 – 11 въпрос) :