Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите.

  Правителството на Япония призова производителите на ориз да заделят повредената си и ненужна продукция и да я доставят в специално създаден за целта център за ферментация. В търсене на нови енергийни източници държавата и университетът в Токио стартират проект за производство на биогориво на основата на оризов алкохол. Ако тестовете се окажат успешни, много е вероятно след години колите в Страната на изгряващото слънце да „пият“ от течност, сходна с традиционната японска напитка - сакето.
  От един килограм ориз се получава близо литър етанол. Продуктът вече се тества в модел на автомобилите „Форд“. Яшуо Игараши, професор в Токийския университет, предвижда разработката на био- горивото да отнеме около три години.

  (Коли ще вървят на саке. - В: в. "Трета възраст", бр. 29, 18-24 VII2007, с. 16)  Коя е темата на текста?
 2. Какъв е видът на текста според сферата на общуване, за която е предназначен?
 3. Какъв е жанрът на текста?
 4. Какви не са думите: „биогориво“, „течност“, „продуктът“ в текста?
 5. Какъв вид тропа представлява изразът „Страната на изгряващото слънце“?
 6. Защо глаголът „пият“ е обграден с кавички з текста?
 7. Кой от посочените жанрове не спада към нормативните текстове?
 8. При коя двойка отношението между думите е различно от това при другите двойки?
 9. В кой ред не е обяснено правилно значението на фразеологизма?
 10. При коя от двойките думи отношението не е същото като при боцман - лоцман?

Тест по Български език и литература за зрелостници и кандидат-студенти VI

Тест има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11 и 12 клас и урочната работа на преподавателина по български език и литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 12:21:38
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas