Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорите па въпросите.

  Манастирът „Св. Георги Победоносец“ до с. -Белащица - Пловдивска област, е построен през 1020 г., изграден е от византийския военачалник Никифор Скифи, управител на Пловдивска област. Той бил същият военачалник, който в 1014 г. неочаквано се явил в тила на храбрия цар Самуил при Беласица планина (Македония) и с това допринесъл за победата на Василий II, взел голямата плячка и много пленници.

  В 1018 г. императорът на могъщата Византийска империя Василий II назначил своя смел пълководец Никифор Скифи за управител на тогавашната Филипополска област (сега Пловдивска област) със седалище гр. Филипополис (Пловдив). Богатите и плодородни пловдивски полета се нуждаели от работници, които да обработват добре земята, за да изкарват повече блага за всички. Никифор Скифи (управителят) се обърнал към императора Василий II да му изпрати 15 000 пленници от Самуиловите войници, пленени при Беласица планина. По-късно тези пленници основали с. Беласица, което по-късно нарекли с. Белащица.

  Никифор Скифи имал голям дворец-крепост на юг от селото, който съществувал до 1650 г., камъни от който има близо до вековното дърво чинар на 1000 г. Тогава на юг от своя дворец на 1000 м разстояние Никифор Скифи съградил манастира и го посветил на св. Георги Победоносец.

  (Из „Историята и основаването на манастира ,, Св. Георги Победоносец “ при с. Белащица “ от Георги Лазаров Тотев)

  Коя е темата на текста?
 2. Какъв вид са микротекстовете, изграждащи този текст?
 3. Кое е грешното твърдение според текста?
 4. Чии жанрови особености има текстът?
 5. За кого е предназначен текстът?
 6. Какво не е характерно за научните текстове?
 7. В кой ред е използван научен термин?
 8. При коя от двойките думи отношението е същото като при съзидателен - деградивен?
 9. При коя от двойките думи отношението не е същото като при подухна - повя?
 10. Къде няма дублети?

Тест по БЕЛ за зрелостници и кандидат-студенти III

Тест има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11 и 12 клас и урочната работа на преподавателина по български език и литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 12:20:21
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas