Тест по Български език и литература за зрелостници и кандидат-студенти III

Тест има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11 и 12 клас и урочната работа на преподавателина по български език и литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 12:18:47
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете па въпросите.

  Чл. 22 (1) Съпрузите имат равни права на владеене, ползуване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи. Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил от общото имущество при прекратяване на имуществената общност. Действия на управление относно общите вещи и права върху вещи може да извършва всеки от съпрузите.
  (2) Разпореждането с общи движими и недвижими вещи и права върху тях се извършва съвместно от двамата съпрузи.
  (3) Разпореждане с обща недвижима вещ или право върху такава вещ, извършено от единия съпруг, поражда действие за другия, ако в шестмесечен срок от узнаването той не го оспори по исков ред.
  (4) Разпореждане с обща движима вещ чрез възмездна сделка, извършено от единия съпруг без участието на другия, няма сила за този съпруг, ако трето лице е знаело или според обстоятелствата е могло да знае, че липсва съгласието на другия съпруг. При безвъзмездно разпореждане с обща движима вещ се прилага предходната алинея.
  (5) С влога се разпорежда съпругът, на чието име е открит. Когато действията на разпореждане застрашават интересите на семейството или на другия съпруг, по негово искане съдът може да постанови тези действия да се извършват по общо съгласие на двамата съпрузи.

  (Семеен кодекс, гл. 3 „ Отношения между съпрузите “)  Коя е темата на текста?
 2. За коя социокултурна сфера е предназначен текстът?
 3. Какъв е текстът?
 4. В кой ред няма термин или терминологично словосъчетание?
 5. Кое е грешното твърдение според текста?
 6. Кой е излишният ред?
 7. При коя от двойките думи отношението е същото като при петица - петиция?
 8. В кое изречение има фразеологизъм?
 9. В кой ред всички думи са многозначни?
 10. В кой ред думите не са синоними?