Тест по Български език и литература за зрелостници и кандидат-студенти I

Тест има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11 и 12 клас и урочната работа на преподавателина по български език и литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-12-05 12:14:37
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете па въпросите.

  Както вървя из улицата, неочаквано почва да вали. Дъждът е толкова тънък, че можеш да го видиш само в тъмнината на прозорците и на отворените врати. За да се уверят, минувачите протягат длани във въздуха. Тротоарът постепенно почернява, но под дърветата остават широки светли кръгове: това са техните други дъждовни сенки. Обичам дъжда. Като ме заставя да престоя в бездействие четвърт-половин час под някоя стряха, той ме освобождава от моя бяг подир грижите и ми връща погледа за света; благодарение на него аз отново гледам и мога да бленувам. До тротоара пред мене стои черен автомобил. Той блести под дъжда като лакиран. Забавно ми е да наблюдавам в неговото черно огледало улицата - един тъмен свят, в чиято нощ изникват и се топят силуетите на хора, коне и коли.
  Стопанинът идва, автомобилът потегля с шум и оставя на улицата един голям сух правоъгълник. И изведнъж аз си представям някой разсеян безделник, който дохожда да се подслони на това място.
  (Далчев, Ат. Дъжд - В: И сърцето най-сетне умира. Стихотворения. Фрагменти, С.:Хр. Ботев, с. 140)

  Какъв е стилът на текста?
 2. Каква е целта на текста?
 3. Какъв вид тропи или фигури няма в изречението: „Тротоарът постепенно почернява, но под дърветата остават широки светли кръгове: това са техните други дъждовни сенки“?
 4. Какъв е погледът за света на разказвача в текста?
 5. Кой от следните цитати има най-голяма смислова близост с текста „Дъжд“ от Атанас Далчев?
 6. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между другите двойки?
 7. Кой от посочените фразеологизми не е синоним на останалите?
 8. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?

  (1) А когато се усмихвате, ще се усмихнат й хората около вас.

  (2) Усмихнете се още сега и не спирайте да го правите.

  (3) Научно е доказано, че дори изкуствена, усмивката има положителен ефект върху емоциите и настроението ни.

  (4) Бъдете сигурни, че докато работите за собственото си щастие, допринасяте и за това на околните. (Из „ 7 съвета как да оправим настроението си само за 1 час “ - БТА днес, 16-22 юни 2007)

 9. В кой ред ударението на думите няма смисловоразличителна функция?
 10. Къде няма дублети?