Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  2. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  3. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  4. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  5. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  6. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  7. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  8. В кой ред думата НЕ Е ВЯРНО изписана?
  9. Коя от думите е глагол:
  10. Коя от думите е наречие :

Тест за проверка на знанията по български език

Тест за проверка на знанията по български език - 7. клас

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita