Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-дългата река в пределите на България (368 км) е:
  2. Лиманно устие има река:
  3. Най-голям среден дебит (2500 л/сек.) има карстовият извор:
  4. Артезиански води има в:
  5. Минералната вода в Сапарева баня има температура над 100°С заради:
  6. Кой от следните минерални извори е в Маришката зона:
  7. При град Чирпан е карстовият извор:
  8. По долината на Струма са минералните извори:
  9. Главният вододел на България минава по билото на:
  10. От Централна Стара планина извират реките:

Води на България

Тестът е полезно помагало при самоподготовката за предстояшите изпитвания върху раздела „Води на България“. Тестовият вариант съдържа въпроси с избираеми отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-08 01:51:09
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas