Иконимика на търговията

Икономически университет – варна - катедра “икономика и управление на търговията”, изпитен тест по иконимика на търговията. Това е третата част от изпита (тестовата).

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-08 01:35:50
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При продажбата на продукти, за които потребителите искат да направят различни видове сравнение преди да вземат решение за покупка, търговците трябва да използват:
  2. Ако технологията за продажба на дадена стока се усъвършенства и заплатите на търговските работници се повишат ще настъпи следното изменение в нейното предлагане:
  3. Ако цената на придобиването на една стока е 300 лв., а търговската надбавка изчислена към продажната цена 40%, то продажната цена на тази стока ще бъде:
  4. Ако търговеца използва политика на ниски търговски надбавки и бърза обращаемост, той трябва:
  5. Кое от посочените изисквания във връзка с продуктовата гаранция не е вярно? Търговецът трябва да:
  6. Какво ще стане с търсенето на видеокасети ако цената на видеомагнетофоните се повиши?
  7. Ако средние стокови запаси на търговска фирма са в размер на 12 млн. Лв., а годишните продажби са 180 млн лв, то скоростта на обръщение е :
  8. Според стила си на живот потребитлите се делят на няколко групи. Коя от посочените групи не се отнася към вътрешномотивираните потребители ?
  9. Търговец остановява че след проведената рекламна кампания, приходите от продажби в един от неговите магазини са се увеличили. Това е :
  10. При наличие на дефицит равновесието на пазара може да се възстанови чрез посочените икономически регулатори с изключение на: