Общообразователна подготовка - Биология

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по Биология.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-07 13:41:21
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-малката систематична единица в растителното и в животинското царство е…
  2. Към групата на фасула, граха, лещата и соята спада и...
  3. Живите организми, населяващи Земята, се различават по типа на хранене. Посочете кой от изброените организми е със самостойно (автотрофно) хранене.
  4. Кой от изброените компоненти не влиза в състава на ядрото на клетката?
  5. При кой процес в органичните съединения слънчевата енергия се натрупва като химична енергия?
  6. Коя от изброените тъкани не е съединителна?
  7. Оплождането (сливането на мъжката и женската гамета) при бозайниците и човека се извършва нормално в...
  8. Цистит е заболяване на орган на една от изброените системи. Коя е тя?
  9. При работата на сърцето се чуват два тона (I-ви и II-ри сърдечен тон). Те се получават в резултат на…
  10. Посочете погрешната характеристика на модификационната изменчивост.