Общообразователна подготовка - Физика

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по Физика.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-07 13:28:06
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Посочете най-точния отговор на въпроса какво пренасят слънчевите лъчи.
 2. С коя от изброените единици не се измерва налягане?
 3. Трептения, които се извършват под действие на външна периодична сила, се наричат…
 4. В камерата на хладилника поставяме затворена стъклена бутилка, пълна до капачката с вода. Какво можем да очакваме, когато водата в бутилката замръзне?
 5. Ако хвърлим камък в езеро, се образуват концентрични кръгове. А ако го хвърлим в дълбока, бавно течаща река, тогава камъкът ще предизвика…
 6. Какъв процес е изобразен на графиката?
  test fizika
 7. Тяло се движи неравномерно по закона S(t) = 2t2 – 4t + 5 (при t > 0) и за t секунди изминава S метра. Колко е ускорението му в края на петата секунда?
 8. Кое от следните твърдения е погрешно?
 9. Феритите, които се използват за направа на вътрешни антени в радиоапаратите, са полупроводници с голямо специфично съпротивление. Според магнитните си свойства те са…
 10. . Дадена е зависимостта на тока от напрежението при протичане на ток през газове. От графиката се вижда, че има участък ВС, където токът остава непроменен независимо от нарастването на напрежението. Участък ВС се дължи на…
  test fizika