Общообразователна подготовка - История

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по История.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-07 13:01:01
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кога започват славянските нашествия във Византия?
  2. Каква е позицията на кавхана в българската държавна организация от ханския период?
  3. Първият търговски договор на България с друга държава е сключен с...
  4. Цар Борил организира църковен събор против богомилите през
  5. Кое от следните произведения е написано от Йоан Екзарх?
  6. Кой от следните възрожденци е бил председател на Българския революционен комитет в Букурещ?
  7. Според Търновската конституция България е...
  8. След Освобождението младата българска държава е принудена да води няколко войни, донесли слава на българското оръжие. Епизод от коя война са героичните боеве при Сливница?
  9. Кое от следните събития не става по време на управлението на Стефан Стамболов?
  10. . Коя от следните външнополитически изяви на България не е дело на деветнадесетомайския режим?