Общообразователна подготовка - Литература

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по Литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-07 12:52:54
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой е авторът на следното двустишие:

  “О вий, кои престъпяте тоз праг, надежда всяка тука оставете.”

 2. Основен начин на изображение в старобългарската литература е идеализацията на героите. На какво се дължи този похват?
 3. Сонетът е...
 4. В кой от героите на повестта “Немили-недраги” Иван Вазов е изобразил себе си?
 5. “Заточеници” е произведение на…
 6. Ако трябва лаконично да охарактеризирате лириката на Димчо Дебелянов, бихте избрали определението...
 7. Образът на “фаталната жена” е характерен за творчеството на...
 8. Кой от разказите не е от цикъла “Старопланински легенди” на Йордан Йовков?
 9. Поемата “Септември” на Гео Милев се свързва с естетическото движение…
 10. Какъв художествен похват използва Никола Вапцаров в следния стих:

  Небето пак блестеше
  като слюда…