Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

  Като се има предвид(а), че медицината не е точна наука, оповавайте(б) се на следния(в) критерий: ако се явява рядко и за кратко, аритмията може да се нарече “невинна”(г).

 2. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

  Авторите на “Старобългарски речник” се ограничават с 52 класически старобългарски паметника(а) – книжовни и епиграфски, написани на глаголица и кирилица. В прецизните си статии разкриват семантиката, употребата и съчетаемоста(б) на думите, проследяват съдбата(в) им(г) в съвременния български език.

 3. В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

  Много добре помня, че нещастникът(а) прекарваше голяма част от драгоценното(б) си време в опити да се отърве(в) от трупа - ту го хвърляше в езерото, ту го заравяше в земята, ала той - трупа(г) - пак му се изпречваше на пътя.

 4. В кой ред няма правописна грешка?
 5. В кое изречение има правописна грешка?
 6. Коя от глаголните форми е образувана правилно?
 7. На какво се дължи грешката в следното изречение:

  Художникът обича да рисува децата, играейки около Докторския паметник.

 8. В кое изречение е допусната грешка при употребата на главна или малка буква?
 9. Кое е умалителното име, което има и неумалително значение?
 10. Глагол се отнася към сказуемо, както...

Общообразователна подготовка - Български език

Тестът по общообразователна подготовка се състои от 100 въпроса, обособени в две части с общо десет раздела, всеки раздел съдържа 10 въпроса това е раздела по Български език.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-07 12:48:24
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas