Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Въпреки че имат едно и също предназначение - да защитават своите обитатели, замъците не изглеждат еднакво. За разлика от европейските замъци с техните дебели стени японските изглеждат изящни с елегантно извитите си покриви.
  С бели стени и високи покриви замъкът Химедзи в древната японска столица Нара е най-големият и най-елегантният от всички оцелели до днес японски замъци. Понякога го наричат Бялата чапла - заради приликата му с тази птица, която гнезди по бреговете на река Сенба. Големи декоративни риби украсяват покривите на замъка - като магическо средство, предпазващо от пожар. Ще попитате защо точно от пожар? Ами защото по-голямата част от замъка е направена от дърво.
  Отбранителните съоръжения на замъка никога не преминали през изпитанието на истинската битка, но заслужават да им се обърне внимание. Замъкът е ограден с висок каменен зид с наблюдателни кули, заобиколени от три рова, пълни с вода. През малките отвори в зида и наблюдателните кули защитниците на замъка можели да обстрелват нападателите със стрели и куршуми.

  Текстът НЕ може да бъде озаглавен:
 2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
 3. Коя от думите НЕ е синоним на употребената в текста дума изящни?
 4. Кое твърдение НЕ присъства в текста?
 5. В коя от думите има правописна грешка?
 6. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
 7. Кой ред НЕ съдържа наставка?
 8. В коя от двойките думи има същото съотношение както при риба - аквариум?
 9. Поздравявам се отнася към хваля както упреквам към:
 10. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

Пробен тест по БЕЛ (Тест)

Тест за държавен зрелостен изпит БЕЛ.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-07 12:31:51
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas