Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Къде глаголните форми са във:
  преизказно наклонение?
 2. Коя от глаголните форми не е преизказна?
 3. Коя от глаголните форми не е преизказна?
 4. Къде има форма на резултативно глаголно време?
 5. Къде има форма на резултативно глаголно време?
 6. Къде има форма на резултативно глаголно време?
 7. Къде няма форма на резултативно глаголно време?
 8. Къде няма форма на резултативно глаголно време?
 9. В кой от редовете има форми на:
  сегашно леятелно причастие?
 10. В кой от редовете има форми на:
  минало свършено деятелно причастие?

Морфология - Глаголи част 4

Морфология - изучава думата като основна езикова единица -строеж, форма, образуване, функциониране

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-05 15:04:21
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas