Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Къде има относителни местоимения?
  2. Къде има относителни местоимения?
  3. Къде има относителни местоимения?
  4. Къде има само неопределителни местоимения?
  5. Къде има само неопределителни местоимения?
  6. Къде има само отрицателни местоимения?
  7. Къде има само отрицателни местоимения?
  8. В кой от редовете има само обобщителни местоимения?
  9. В кой от редовете има само обобщителни местоимения?
  10. Къде личното местоимение е употребено неправилно?

Морфология - Местоимения част 2

Морфология - изучава думата като основна езикова единица -строеж, форма, образуване, функциониране

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-04 11:13:11
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas