Морфология - Прилагателно име

Морфология - изучава думата като основна езикова единица -строеж, форма, образуване, функциониране

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-03 18:57:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой от редовете съществителното име е образувано от прилагателно име?
  2. В кой от редовете съществителното име е образувано от прилагателно име?
  3. В кой от редовете съществителното име е образувано от прилагателно име?
  4. Прилагателните имена са:
  5. Прилагателните имена имат форми за:
  6. Морфологичната категория степенуване прилагателните имена, които се определят като:
  7. Основната форма на прилагателното име е формата за:
  8. В кой от редовете прилагателните имена са качествени?
  9. В кой от редовете прилагателните имена са качествени?
  10. В кой от редовете прилагателните имена са относителни?