Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съществителното име е:
  2. Кое твърдение за съществителното име е вярно?
  3. Съществителните имена са:
  4. В кой ред думите са само съществителни имена?
  5. В кой ред думите са само съществителни имена?
  6. В кой от редовете думата е съществително име?
  7. В кой от редовете думата е съществително име?
  8. В кой от редовете думата е съществително име?
  9. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род?
  10. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род?

Морфология - Същестивително име

Морфология - изучава думата като основна езикова единица -строеж, форма, образуване, функциониране

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-03 17:41:18
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas