Морфология - Граматична класификация на думите

Морфология - изучава думата като основна езикова единица -строеж, форма, образуване, функциониране

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-03 14:57:00
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Морфологичната класификация определя думите като:
  2. Синтактичната класификация определя думите като:
  3. Семантико-граматичната класификация определя думите като:
  4. Изменяеми части на речта са:
  5. Неизменяеми части на речта са:
  6. Самостойни части на речта са:
  7. Несамостойни части на речта са:
  8. В кой ред думите са само изменяеми части на речта?
  9. В кой ред думите са само изменяеми части на речта?
  10. В кой ред думите са само неизменяеми части на речта?