Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основната морфема на думата се нарича:
  2. Според броя на корените си думата се определя като:
  3. В кой от редовете думите имат един и същ корен?
  4. В кой от редовете думите имат един и същ корен?
  5. В кой от редовете думите имат един и същ корен?
  6. В кой от редовете думите имат един и същ корен?
  7. В кой от редовете думите имат един и същ корен?
  8. В кой от редовете думите имат един и същ корен?
  9. В кой от редовете думата има представка?
  10. В кой от редовете думата има представка?

Морфология - Строеж на думата

Морфология - изучава думата като основна езикова единица -строеж, форма, образуване, функциониране

Информация и рейтинг

Дата: 2013-09-03 14:07:07
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas