Фонетика тест по Български език

Фонетика тестът е за - Отношението правопис/правоговор на съгласните в книжовния български език

Информация и рейтинг

Дата: 2013-08-27 16:14:36
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В коя от думите една съгласна е означена с две букви?
  2. В коя от думите една съгласна е означена с две букви?
  3. В коя от думите една съгласна е означена с две букви?
  4. В коя от думите съгласните са само звучни?
  5. В коя от думите съгласните са само звучни?
  6. В коя от думите съгласните са само звучни?
  7. В коя от думите съгласните са само беззвучни?
  8. В коя от думите съгласните са само беззвучни?
  9. В коя от думите съгласните са само беззвучни?
  10. В коя от думите всички съгласни се изговарят както са написани?