Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените паметници на културата е свързан с наследството на тракийската цивилизация?
  2. За кое събитие се отнасят думите на летописеца Теофан: "Българите започнали да ги преследват. . . и повечето погубили с меч, а мнозина пленили"?
  3. Кое от следните твърдения дава най-точна характеристика на Крумовото законодателство?
  4. Какви са последиците от административната реформа на хан Омуртаг?
  5. Коя от изброените църкви е построена по времето на княз Борис-Михаил?
  6. Коя е основната причина, накарала Византия да възложи на братята Кирил и Методий създаването на славянската азбука?
  7. Кой от посочените книжовни дейци НЕ е съвременник на цар Симеон?
  8. Апокрифите са:
  9. През първата четвърт на X в. в българските земи получава широко разпространение отшелничеството. Най-ярък негов представител е:
  10. За кое събитие се отнася следващото описание: "Кардинал Лъв донесе със себе си корона и като я благослови, постави я на главата на моето царство и в ръцете ми даде скиптър и знаме и благослови пресветия патриарх на моето царство и на цяла България..."?

Примерен тест по история и цивилизация за дзи

Примерен тест по история и цивилизация за дзи

Информация и рейтинг

Дата: 2013-08-27 14:59:59
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas