Тест от модул Български език в УНСС

Това е ЕПИ тест с въпроси от модул Български език за УНСС.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-06-01 15:45:36
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Книжовният език има:
 2. Посочете броя и вида на допуснатите грешки:

  Транскрипция е термин , с които се убозначава предаването на даден език, напр. български, на чужди думи, както звучат в езика от които идват.

 3. Посочете вярното твърдение:
 4. Посочете излишното:
 5. Посочете коя дума не е хипоним на хиперонима професия:
 6. Посочете поредно вида на преносно употребените подчертани словосъчетания и изрази в изречението

  Тя цялата беше облечена в модерното тогава светлосиньо и все успяваше да бъде на гребена на вълната, като чупеше всякакви рекорди:

 7. Посочете в кой от примерите е допусната правописна грешка под влияние на действието на закона за редукцията:
 8. Посочете правилния изговор на групите –ЪР / РЪ или –ЪЛ / ЛЪ-:
 9. Посочете къде са допуснати грешки:

  Избирайки(1) подобни теми, с които(2) да провокират аодиторията(3), във форума(4) на сайта(5) на Радиото боквално(6) започват да вълят(7) слушателски мнения.

 10. Посочете в кои позиции при подчертаните думи и словосъчетания в изречението има допуснати грешки:

  Удара(1), който(2) му нанесе животът(3), беше тежък и му трябваха(4) година и половина (5), за да се савземе(6) (7) тъй като го чакаше важна работа.