Тест от модул география в УНСС

Това е ЕПИ тест с въпроси от модул география за УНСС.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-06-01 14:51:18
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изведеният от експлоатация на 31.12.2006 год. ІV реактор на АЕЦ „Козлодуй” имаше мощност:
  2. ВЕЦ „Пещера” е част от каскадата:
  3. Ако металното съдържание на мед в медната руда е 0,9 %, колко метал може да се извлече от 100 кг руда?
  4. В района на находището Ерма река се добива руда, която след обогатяване се доставя за преработване във:
  5. Производството на синтетичен каучук се отнася към:
  6. В коя от посочените групи са включени изделия само на химическата промишленост?
  7. Производството на обувки (без спортните) в България през 2005 г. възлиза на:
  8. В териториалната структура на текстилната и трикотажната промишленост важно място заема Пловдивският район. Кой от посочените градове териториално НЕ се отнася към Пловдивския район?
  9. Коя от посочените селскостопански култури се използва като основна суровина в хранително-вкусовата промишленост?
  10. Град Девня има висока специализация в производство на: