Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Разстоянието по права линия между нос Емине и град Несебър на физикогеографската карта на България с мащаб 1 : 300 000 е 5,5 см. Колко км е разстоянието по права линия между тях?
  2. По силата на Крайовската спогодба от 1940 г. на България е върната:
  3. Скалите се отличават по произход, вид, възраст и минерален състав. Скалите доломити са:
  4. В резултат на екзогенните процеси у нас са се образували разнообразни карстови форми. Една от тях е:
  5. С най-голямо стопанско значение от местните енергийни ресурси са лигнитните въглища. Коя от посочените ТЕЦ използва местни лигнитни въглища?
  6. В коя от посочените групи има само нерудни полезни изкопаеми?
  7. Кое от посочените е неблагоприятно климатично явление?
  8. В коя от посочените метеорологични станции в България през 1916 г. е измерена абсолютната максимална температура?
  9. За коя от посочените физикогеографски единици е характерна най-голяма гъстота на речната мрежа над 2 км/кв. км в България?
  10. . Леви притоци на река Марица са реките:

Тест от модул география в УНСС

Това е ЕПИ тест с въпроси от модул география за УНСС.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-06-01 14:49:32
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas