География и икономика за 9ти клас

Теста е от национална олимпиада по география и икономика, съдържа въпроси от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-05-30 00:38:34
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако разстоянието по права линия между Мюнхен и Щутгарт на карта с мащаб 1 : 20 000 000 е 4 см., колко е действителното разстояние между тях?
  2. Кое твърдение за Китай НЕ е вярно?
  3. В коя група страни преобладава протестанството, като религиозно течение?
  4. В коя от двойките "държава - форма на управление" има несъответствие?
  5. Изолиниите на картата, които съединяват места с еднаква дълбочина, се наричат:
  6. През коя страна от посочените протича река Дунав?
  7. Коя от посочените страни няма излаз на морски басейн?
  8. Коя от следните особености НЕ се отнася за земеделието на Германия?
  9. При коя от двойките "процес – форми на релефа” има несъответствие?
  10. Кои три страни са независими държави до Втората световна война в Африка?