Статистика 11 клас

Тест по статистика за 11 клас с 15 въпроса от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-05-29 22:04:40
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Медианата на реда statistika
 2. Средното аритметично на a; 3a-3; 5-a; 2+a
 3. Модата на данните 9;-5;3;9;-3;-5;3;9;-5 e
 4. Съгласно данните от таблицата
  statistika
  производителността на един работник е
 5. Модата, медианата и средното на извадката 15;14;14;17;17;16;17;4;2;3;2 са
 6. Прибавете към извадката 13;8;6;20;25;13;20 едно от посочените числа, така че модата да е равна на медианата
 7. Средното аритметично на 12 данни е 35. Кое число ще прибавите, така че новото средно аритметично да е 36.
 8. Напишете значението на термина „обем на извадка” и определете обема на данните 5;14;14;17;17;16;17;4;2;3;2.
 9. Пресметнете ъглите на секторите на данните от 4 задача за един работник и „нарисувайте” примерна кръгова диаграма.
 10. Броят на модите на статистическата извадка 9;-5;3;9;-5;4;0;1;-5;3;9;11;3 е