Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Значението на Великите географски открития се изразява в:
 2. Земята е единствената планета от Слънчевата система, на която има:
 3. Ако се постави часовник така, че малката стрелка да сочи точно към Слънцето при изгрев, каква посока ще показва кибритената клечка, която разделя на равни части ъгъла между малката стрелка и радиуса, преминаващ през цифрата 12 на фигурата?
  test geografia
 4. Определете числения мащаб на карта като знаете, че 1 см от нея отговаря на 24 действителни километра:
 5. Кой вид карта съчетава природни и стопански обекти ?
 6. Когато в България е пладне – 12 часа, кое време е в противоположната част на земното кълбо?
 7. Кой слой от вътрешния строеж на Земята е отбелязан на фигурата с цифрата 3?
  geo test
 8. В кое полукълбо на Земята са разположени пет континента изцяло или частично?
 9. Къде - на каква географска ширина солеността на повърхностните води на Тихи океан е най-висока?
 10. Кой тип острови има следните особености: „Образуват се в тропичните райони от черупките на измрели морски организми, живеещи в топли води”.

География и икономика за 5ти клас

Теста е от национална олимпиада по география и икономика, съдържа въпроси от затворен тип.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-05-29 20:39:54
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas