Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изчислете действителното разстояние между градовете А и Б, ако мащабът на картата е 1:3 500 000, а измереното разстояние между тях е 12 см:
  2. Кои постоянни ветрове са изобразени на схемата?dzi geografiq
  3. Посочете природната зона, характерна за умерения пояс:
  4. Значителни запаси на медна руда са разкрити в планинската верига на:
  5. Процесът на изселване на население от централните части на големите градове към периферията им се нарича:
  6. Посочете организацията, обединяваща страните – износителки на петрол:
  7. Коя от посочените държави е разположена на Балканския полуостров и е член на ЕС и на НАТО?
  8. Кой от отраслите НЕ се отнася към вторичния сектор?
  9. Технически култури са:
  10. Коя азиатска страна е водеща в областта на корабостроенето?

ДЗИ по География и икономика

Примерана матура за ДЗИ по география и икономика от министерството на образованието.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-05-05 02:56:04
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

dimitar123