Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Счетоводният баланс представлява
  2. Под влияние на стопанските операции от първи вид
  3. Закупеното за обработка злато представлява:
  4. Хронологическото счетоводно отчитане включва
  5. Колко трябва да бъде началното салдо на една пасивна счетоводна сметка за да можем да кажем, че кредитният оборот на сметката ще бъде равен на кредитния сбор по сметката?
  6. Двойното (системно) счетоводство възниква през
  7. Управленското счетоводство създава информация предимно за
  8. Законът за счетоводството регламентира:
  9. На публикуване подлежат финансовите отчети на :
  10. Възникването н счетоводството се обуславя от

Изпитен тест по Теория на счетоводството II

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Счетоводна отчетност” Изпитен тест по Теория на счетоводството Вариант 001

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas