Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение за разликите между моралните и правните норми НЕ е вярно?
  2. Кое от изброените понятия е от сферата на приложната етика:
  3. Познайте кои от следните твърдения са истинни според теорията на Аристотел:
  4. Познайте кои от следните твърдения са истинни според теорията на Аристотел:
  5. Познайте кои от следните твърдения са истинни според теорията на Аристотел:
  6. Кое от следните твърдения за добродетелта е истинно, според етическата теория на Аристотел :
  7. Разграничете истинните твърдения според Ницше :
  8. Разграничете истинните твърдения според Ницше :
  9. Разграничете истинните твърдения според Ницше :
  10. Разграничете истинните твърдения според Ницше :

Тест - Етика 10 клас общ

Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-30 19:12:30
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

GSi16v