Тест по БЕЛ за 6-ти клас

ТЗИ тест - съдържа полезни неща, които трябва да знаят шестокласниците.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-30 15:13:39
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

ilka_iliana

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите.

  Апокрифите са средновековни литературни произведения, тясно свързани с библейските книги. Съдържат религиозни легенди. Отначало под апокрифи се разбират тайни книги, достъпни за малък кръг подготвени читатели. Тези книги се появяват преди признаване на християнството за официална религия.
  През ІV век в апокрифните книги се забелязват тенденции, враждебни на християнската религия, тъй като отразяват социалните противоречия. Черквата забранява тези книги, някои от тях унищожава, а читателите им са преследвани и наказвани.
  В България апокрифната литература е под влияние на народното творчество. По-известни апокрифи в старата българска литература са : „Адам и Ева”, „Видение Исаево”, „Ходене на Богородица по мъките” и др.

  Темата на текста е:
 2. Текстът е предназначен за:
 3. Кое твърдение не е вярно според текста?
 4. Първият и вторият абзац в текста са свързани със:
 5. китара – струна
 6. двор – ограда
 7. В коя от подчертаните думи няма правописна грешка?

  Той търси истината (1), задаваики (2) си въпроси за смисала (3) на човешкият (4) живот.

 8. Членувайте имената в изречението, изберете вярното членуване на двете имена.

  Път...(А) върви помежду гората и ливадите, но мъж...(Б) се отклони от него и тръгна без посока.

 9. Кое изречение е безлично?
 10. Кое изречение е безглаголно?