Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите.

  Хан Аспарух заселил племената си в областта Онгъл в устието на р. Дунав, където започнал да строи укрепления. Действията му предизвикали тревога във Византия и през лятото на 680 г. император Константин ІV потеглил към Дунав с мощна армия и флот. Българите предвидливо се изтеглили зад укрепленията, а императорът загубил търпение и отплавал с един от корабите си. Войниците му приели това за бягство и безредно отстъпили. Тогава българската конница внезапно ги връхлетяла и им нанесла голямо поражение. С нова победа на юг от Стара планина хан Аспарух принудил императора да иска мир. През лятото на 681 г. той сключил с Византия мирен договор, който се приема за начало на българската държава.
  ( Из учебника по история)

  Посочете вярното твърдение. Темата на текста е:
 2. Текстът е предназначен за:
 3. Кое е невярното твърдение според текста?
 4. Как е осъществена връзката между 6. и 7. изречение в текста?
 5. Общуването е: Посочете невярното твърдение.
 6. В коя от думите е допусната правописна грешка?
 7. В коя от думите е допусната правописна грешка?
 8. При коя от двойките думи отношението е като при двойката дърво – стол?
 9. В кое изречение подлогът е разширен?
 10. В кое изречение сказуемото е съставно глаголно?

Тест по БЕЛ за 5-ти клас

В този тест има много полезни неща за петокласници.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-30 15:10:40
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

ilka_iliana