Бай Ганьо у Иречека

Тестът съдържа 24 задачи върху фейлетона "Бай Ганьо у Иречека" и е подходящ за проверка и самопроверка на знанията в седми клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-24 13:41:35
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Историята за гостуването на Бай Ганьо у Иречек се разказва от:
  2. Недоразумението в откъса „Файтонджиите се спущат да му предлагат услугите си - той им прави знак с глава, че не ще. Те разбират знака му за утвърдителен и един файтон се изпречва отпреде му." се дължи на:
  3. Иречек е:
  4. С Иречек Бай Ганьо се държи:
  5. Кое от изброените определения НЕ е подходящо за Бай Ганьо:
  6. Защо Бай Ганьо отива на гости у Иречек?
  7. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
  8. Гостуването у Иречек е част от европейското пътуване на Бай Ганьо. Цел на това пъту-ване е:
  9. Образът на Бай Ганьо е ярко обрисуван и запомнящ се. При изграждането му повествователят НЕ си служи със:
  10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение: