Изпитен тест по Теория на счетоводството II

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Катедра “Счетоводна отчетност” Изпитен тест по Теория на счетоводството Вариант 002

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Счетоводният баланс представлява
  2. Под влияние на стопанските операции от втори вид
  3. Машините и съоръженията, собственост на предприятието се представят в баланса посредством
  4. Получените от предприятието кредити със срок на погасяване 18 месеца следва да бъдат отчетени:
  5. . Под влияние на коя стопанска операция общата сума на актова и пасива на баланса няма да се промени
  6. Появата на първата добре оформена печатна книга по счетоводство се свързва с името на:
  7. Първите опити за правно регламентиране на счетоводството са направени в края на
  8. Счетоводството в България се регламентира от:
  9. На публикуване подлежат финансовите отчети на :
  10. Стопанската отчетност включва