Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Географската наука изучава взаимодействието между:
  2. Коя от посочените групи природни ресурси се състои само от невъзобновими?
  3. Кой от посочените природни ресурси е енергиен?
  4. При коя от картографските проекции се наблюдава най-голяма деформация на обектите между полярните окръжности и полюсите?
  5. В коя част на Земята живее над половината от населението й?
  6. Коя от посочените организации НЕ е подорганизация на ООН?
  7. Групата на кои държави включва само републики?
  8. Мегалополисите са:
  9. Кой от изброените отрасли се отнася към първичния сектор?
  10. Кой от посочените фактори НЕ влияе върху развитието на туризма?

География - ДЗИ 1

Примерен държавен зрелостен изпит на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita