Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите:

  Парниковият ефект е процес, при който инфрачервеното излъчване на някои газове в атмосферата затопля земната повърхност. При него се наблюдава повишена температура на ниските слоеве на атмосферата в сравнение с топлинното излъчване на планетата. Без този ефект средната температура би била около -18°С (255 К) вместо сегашната 15°С (288 К). Това би направило съществуването на вода в течна форма почти невъзможно (освен около вулканите), което би лишило Земята от течни океани, а те са основна предпоставка за възникването и разнообразието на живота.
  За първи път парниковият ефект е наблюдаван от Жозеф Фурие през 1824 г. и е проучен количествено от Сванте Арениус през 1896 г. Името идва по аналогия с ефекта, който се получава в парниците, използвани в селското стопанство.
  Парниковият ефект се обуславя от различната прозрачност на атмосферата във видимата и инфрачервената област. Повечето газове не поглъщат в диапазона 400-1500 нм, а в микровълновия диапазон, т.е. атмосферата става непрозрачна там, с по-голяма оптическа плътност и служи като топлоизолатор. Парниковият ефект е естествено явление, но човешката дейност може да му повлияе. Затова се говори за естествен и антропогенен парников ефект.
  Човешката дейност води до увеличаване на концентрацията на парниковите газове в атмосферата, което от своя страна води до нагряване на ниските им слоеве. Всяко изменение в способността на Земята да отразява или поглъща топлина може да доведе до промяна на температурата на атмосферата и океаните и да наруши стабилността на цикличните процеси като доведе до промяна в климата на цялата планета.

  Текстът може да се определи като:
 2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
 3. Проучванията на парниковия ефект:
 4. С кое от твърденията не може да се довърши текста:

  Парниковият ефект е процес, който ............. :

 5. Кое от посочените твърдения е вярно според текста:
 6. Какво означава според текста антропогенен парников ефект:
 7. В кой ред отношението между двойките изрази е различно от отношението в другите редове?
 8. В кой ред подчертаната дума е употребена в пряко значение:
 9. В кой ред думите НЕ са синоними?
 10. В кой ред двойките изрази НЕ са антоними:

Примерен тест за матура по Български език и литература

Тестът е разработен според изискванията на МОН и предоставя възможност на зрелостниците да проверят знанията си. Включени са само тестовите въпроси от изпитния вариант. Въпросите са 32 на брой и всеки от тях има само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-20 18:48:30
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita