Матура български език и литература за 11-ти клас

Тестът е предназначен да провери знанията на учениците. Въпросите обхващат целия материал по български език изучаван в 11 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-19 14:19:17
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-6.:

  Трубадурите на Прованс са създатели на лирика, която е първата в европейската култура след античността, която се създава на говорим народен език и носи подчертано светски характер. Нейната поява е немислима без възникването и утвърждаването на т. нар. "куртоазен идеал " през XII в., свързан с новата придворно-аристократическа култура и култа към дамата на сърцето.
  Общо са запазени 30-40 сборника с трубадурска лирика от края на XIII до XV век. Съвременният читател не може да получи вярна представа за автентичното звучене на провансалската лирика, защото тя е сложно синкретично явление, т. е. била е предназначена не за прочит, а за публично изпълнение, като при това е била пята. Първите изяви на трубадурите се отнасят към първата половина на XI в., а зараждането на лириката трябва да се отнесе към самия край на XI и началото на XII в. в графство Поатие (Пейтиу), наследствено владение на аквитанските херцози. За първи трубадур се смята Гилйем IX, херцог на Аквитания и граф на Пейтиу (1071-1127), чиято внучка Алианор Аквитанска (1122-1204) е последователно съпруга на френския крал Шарл VII (1137) и на бъдещия английски крал Хенри Плантадженет (след 1152 г.). Именно тези бракове създават предпоставката за проникването на трубадурската лирика и във френския, и в английския кралски двор, а при дъщеря й Мари дьо Шампан в местния аристократически двор се създава теорията на куртоазната любов.
  Тайната любовна връзка между трубадура и неговата дама на сърцето е довело до употребата на зепка1 (знак, псевдоним) вместо името на дамата, макар най-често да е било известно коя е възпяваната жена. Това е лесно обяснимо, като се има предвид извънбрачният характер на куртоазната любов.


  (Симеон Хаджикосев)

  Темата на текста е:
 2. Кое от следните твърдения е вярно според текста:
 3. Кое от твърденията НЕ Е вярно според текста:
 4. Кой от посочените изводи НЕ може да се направи според текста:
 5. Изразът "автентично звучене" означава:
 6. Кои са ключовите думи и изразя в текста:
 7. В кой ред отношението между двойките думи е различно от отношението в другите редове?
 8. В кое изречение подчертаната дума е употребена с пряко значение?
 9. В кой ред думите са антоними:
 10. В кой ред думите НЕ са антоними?